Mevrouw Nijland.

Alle appartementen zijn inmiddels verhuurd. All appartments have been rented out already.

Johanna Marcus Nijland werd in 1869 geboren in Leeuwarden en verhuisde in 1914 naar Apeldoorn. In Apeldoorn werd ze voorzitster van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht. In 1923 maakte ze als één van de eerste vrouwen deel uit van de gemeenteraad in Apeldoorn. Ze pleitte daar voor de oprichting van een school waar meisjes goed vakonderwijs konden genieten. In 1925 resulteerde dit in de oprichting van de later na haar genoemde Johanna Marcus Nijland School.

In 1954 vroeg het bestuur van Johanna Marcus Nijlandschool vergunning aan voor de bouw van een nieuwe school aan de Paul Krugerstraat 7. Nu, 67 jaar later wordt het schoolgebouw getransformeerd naar 16 heerlijke woningen in een karakteristiek gebouw met een nieuwe naam; “Mevrouw Nijland”.

Home Foto